Secure VPN

نام بسته نرم‌افزاری:

com.fast.free.unblock.secure.vpn

نسخه برنامه:

۲.۱.۴

هش فایل:

62382b4f987aac306661ae64acf4d521

میزان نصب:

۱.۰۰۰.۰۰۰+

مالک:

Signal Lab

ایمیل:

signallab07@gmail.com

وب‌سایت:

https://secure.free-signal.com/

نشانی:

1000 S. Fremont Ave. Bldg. A1, Alhambra Arkansas 91803 US

نشت IP دارد

نشت DNS دارد

نتایج بررسی برنامه Secure VPN

وضعیت سرویس

فناوری‌های مورد استفاده:

OpenVPN

رمزنگاری استفاده شده:

AES/CBC/PKCS5Padding

پروتکل‌های مورد استفاده:

SSL/TCP/UDP


پشتیبانی از Kill-Switch:

ندارد

پشتیبانی از MultiHop:

ندارد

پشتیبانی از Obfsproxy:

ندارد

پشتیبانی از Socks:

ندارد

پشتیبانی از SSTP:

ندارد

پشتیبانی از SSH Tunneling:

ندارد


بازبینی امنیتی استاندارد:

تاکنون انجام نشده است

خطرات امنیتی و ریسک استفاده

ذخیره‌سازی ترافیک کاربر:

انجام نمی‌شود

ذخیره‌سازی آی‌پی کاربر:

انجام می‌شود


امکان نشت IP:

وجود دارد

امکان نشت DNS:

وجود دارد


نشت اطلاعات از طریق WebRTC:

امکان‌پذیر است

وضعیت حقوقی

تابع قوانین:

آمریکا

خطرناک برای آزادی‌های اینترنتی:

نیست

امکان ناشناس بودن کاربر:

وجود ندارد