VPN 365

نام بسته نرم‌افزاری:

com.facefaster.android.box

نسخه برنامه:

۱.۳.۱۰

هش فایل:

e777fdf3cca78607e4ac26c0b4b7df71

میزان نصب:

۱.۰۰۰.۰۰۰+

مالک:

Better Proxy

ایمیل:

vpnboxhelp@gmail.com

وب‌سایت:

https://facefaster.com

نشانی:

فاقد آدرس

نشت IP دارد

نشت DNS دارد

نتایج بررسی برنامه VPN 365

وضعیت سرویس

فناوری‌های مورد استفاده:

OpenVPN

رمزنگاری استفاده شده:

AES/ECB

پروتکل‌های مورد استفاده:

SSL


پشتیبانی از Kill-Switch:

ندارد

پشتیبانی از MultiHop:

ندارد

پشتیبانی از Obfsproxy:

ندارد

پشتیبانی از Socks:

ندارد

پشتیبانی از SSTP:

ندارد

پشتیبانی از SSH Tunneling:

ندارد


بازبینی امنیتی استاندارد:

تاکنون انجام نشده است

خطرات امنیتی و ریسک استفاده

ذخیره‌سازی ترافیک کاربر:

انجام نمی‌شود

ذخیره‌سازی آی‌پی کاربر:

انجام می‌شود


امکان نشت IP:

وجود دارد

امکان نشت DNS:

وجود دارد


نشت اطلاعات از طریق WebRTC:

امکان‌پذیر است

وضعیت حقوقی

تابع قوانین:

چین

خطرناک برای آزادی‌های اینترنتی:

است

امکان ناشناس بودن کاربر:

وجود ندارد