SuperVPN

نام بسته نرم‌افزاری:

com.chengcheng.FreeVPN

نسخه برنامه:

۶.۴

هش فایل:

0babf35695dbe31be12d01010d93d115

میزان نصب:

۱۰.۰۰.۰۰۰+

مالک:

SuperVPN Inc

ایمیل:

super.net.vpn@gmail.com

وب‌سایت:

فاقد وب‌سایت

نشانی:

Westlite Dormitory, 18 Toh Guan Rd E, Singapore 608591

نشت IP دارد

نشت DNS دارد

نتایج بررسی برنامه SuperVPN

وضعیت سرویس

فناوری‌های مورد استفاده:

OpenVPN

رمزنگاری استفاده شده:

AES/CBC/PKCS5Padding

پروتکل‌های مورد استفاده:

SSL/TCP/UDP


پشتیبانی از Kill-Switch:

ندارد

پشتیبانی از MultiHop:

ندارد

پشتیبانی از Obfsproxy:

ندارد

پشتیبانی از Socks:

ندارد

پشتیبانی از SSTP:

ندارد

پشتیبانی از SSH Tunneling:

ندارد


بازبینی امنیتی استاندارد:

تاکنون انجام نشده است

خطرات امنیتی و ریسک استفاده

ذخیره‌سازی ترافیک کاربر:

انجام نمی‌شود

ذخیره‌سازی آی‌پی کاربر:

انجام می‌شود


امکان نشت IP:

وجود دارد

امکان نشت DNS:

وجود دارد


نشت اطلاعات از طریق WebRTC:

امکان‌پذیر است

وضعیت حقوقی

تابع قوانین:

Singapore

خطرناک برای آزادی‌های اینترنتی:

نیست

امکان ناشناس بودن کاربر:

وجود ندارد