فیلترشکن قوی

نام بسته نرم‌افزاری:

co.sevenstarsky.filtershekan

نسخه برنامه:

۷

هش فایل:

e83038259ad9f1c0cb6fd8d2ce2c7940

میزان نصب:

۱۰۰.۰۰۰+

مالک:

7StarSky

ایمیل:

sevenstarskysupport@yahoo.com

وب‌سایت:

فاقد وب‌سایت

نشانی:

نامشخص

این برنامه جعلی بوده و هیچ‌گونه کارکرد صحیحی براساس ادعای سازنده خود ندارد